Image-map Startsidan Startsidan Startsidan Presentation Länkar Kontakt Sponsorer Övrigt

2019-12-19

Om du tänkte arrangera något som ska gå på en stor väg

Hej och god morgon!

Om du tänkte dig att köra en organiserad träning, ett motionslopp eller kanske ett mästerskap på en större väg i Sverige så bör du nog tänka om. Detta kommer du nämligen få till svar från Trafikverket:

"Vägar med hastighetsbegränsning 80 km/tim eller högre som är skyddsklassade (fler än 2000
fordon/årsmedeldygn) samt vägnummer lägre än 500 är inte är lämpliga för idrottslopp och ska
undvikas. Nya tävlingar samt motionslopp bör styras till det normal- eller lågtrafikerande
vägnätet. Vi ser även över ansökningar gällande väl etablerade och årligt återkommande
tävlingar och motionslopp om det går att justera bansträckningarna enligt detta.

Europavägar, riksvägar och primära länsvägar tillhör ett så kallat utpekat funktionellt
prioriterat vägnät där Trafikverket håller framkomlighet och tillgänglighet
för fordonstrafiken högt. På detta vägnät är vi restriktiva mot
inskränkningar och ställer även höga krav för vår egen organisation, exempelvis vid vägarbeten. Man måste väga intresset för arrangemanget mot intresset för den övriga trafikens framkomlighet."Givetvis tråkiga nyheter för alla inblandade i idrotter som har vägarna och naturen som arena. Tyvärr går det nog inte att ta dialogen med dom trafikingenjörer som sitter och fattar dessa beslut då dom bara följer sina riktlinjer och gör sitt jobb. Det här måste givetvis lyftas högre så att man kan få till en förändring i regelverk och handläggning.

Riksidrottsförbundet har yttrat sig på Twitter:
"Det är en oroande utveckling att idrotter vars arena är tillfällig och delas med andra, som tex landsvägscykel, får sämre möjligheter till både träning och tävling."

Mitt förslag till Skistar och SCF om SM i Lindvallen som inte verkar kunna köras enligt plan är att förlägga SM i norska Trysil (istället för Danmark som föreslagits), bara några mil ifrån Lindvallen och Skistar har anläggningar där med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar