2009-09-16

ActionAid - Kampanjen; Kom närmare


Klicka på bilden för att få ta del av fler e-berättelser

Hej,

Jag heter Nafisa och kommer från Sudan. Jag är 45 år och så länge jag kan minnas har jag velat lära mig läsa och skriva. Tidigare var jag till och med avundsjuk på min son och dotter som fick gå i skolan.

När jag såg dem läsa tidningen önskade jag att jag också kunde göra det. Jag kunde inte ens räkna och inte ta hand om pengar.

Att inte kunna läsa, skriva och räkna gjorde allt svårt. När jag köpte mat kunde jag inte avgöra vad jag betalade och ofta fick jag tillbaka för lite pengar. De gånger jag insåg att jag blev lurad skämdes jag för att säga ifrån.

Jag ville så gärna ändra mitt liv! När jag kom i kontakt med ActionAid fick jag den möjligheten. De gav mig möjligheten att delta i en Reflect-cirkel. Där träffade jag andra kvinnor i samma situation och fick äntligen lära mig att läsa, skriva och räkna.

ActionAid har också lärt mig mer om mina rättigheter. Det har gett mig mycket bättre självkänsla. Nu är jag engagerad i området där jag bor för att upprätta en så kallad "sandouq" för kvinnorna som bor här.

Sandouq är en fond som vi gemensamt sparar till. Från den kan vi sedan låna pengar för att förbättra vårt jordbruk. Det gör oss mer självständiga och vi får dessutom mer pengar till mat. Vi kvinnor som vill låna ur fonden bildar också en stödgrupp. Vi träffas för att diskutera och hjälpa varandra.

ActionAid har hjälpt mig att inte längre vara så bunden till mitt hem. Idag har jag en egen kunskap om mina rättigheter och samhället utanför. Jag känner mig stark och ser fram emot att kunna hjälpa andra att gå samma väg som jag har gjort.

Hälsningar,
Nafisa


Jag blev tillfrågad om jag ville vara med i en kampanj för utsatta kvinnor som ActionAid skulle genomföra, självklart tackade jag ja. Vill du läsa mer om kampanjen från ActionAid så klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar