2010-08-04

Elitlagsbygget fortsätter

Här kommer den lovade fortsättningen på hur det går med startandet av ett herrelitlag i Falu CK.
Min plan för att sparka igång detta kan man dela upp i några enkla steg, där man behöver klara ett steg för att ta sig till nästa:
1. Intresseförfrågan hos cyklister och cykelintresserade
2. Elitlagsträff för de som är intresserade av att vara med i laget eller organisationen
3. En förfrågan om genuint intresse att sätta sig ner och jobba vidare med lagprojektet
4. Möte för de som kommer ingå i lagprojektet där resurser, målsättningar och liknande skall diskuteras
5. Jobba för att lösa allt det praktiska, skriva avtal med sponsorer och fastställa lag samt organisation kring laget
6. Elitlag!
Inget hokus pokus eller något allt för invecklat där hoppas jag. Steg ett och två är klara och så här har det gått:
Steg 1:
Jag ringde, mejlade, SMS:ade och Facebookade till alla jag kunde komma på som var cyklister eller cykelintresserade med ledarpotential i stan. Fick också tips om några ytterligare när jag ringde runt. Totalt innehöll min hitlist 48 namn. Resultatet av förfrågningarna blev följande:
Är du intresserad av att vara en del av Falu CKs elitlag:
3 Cyklister: Ja
5 Cyklister: Intresserade
2 Cyklister: Kombinera MTB/LVG
2 Cyklister: Funderar på comeback
2 Cyklister: Funderar på gren/idrottsbyte
2 Cyklister: Kan tänka sig någon enstaka start
Är du intresserad av att vara en del av organisationen kring ett elitlag:
4 Ledare: Ja
8 Ledare: Intresserade att vara med
2 Ledare: Då och då
3 Ledare: Kanske
Det viktigaste nu är att få de cyklister som sagt "intresserad" att bestämma sig om framtiden. Samt att scanna intresset hos ledare som sagt "ja" eller "intresserad". När det gäller cyklisterna så tror jag det kan bli en ketchupeffekt och att de nu avvaktar lite för att se vilka andra som hoppar på tåget. Min förhoppning är att iaf tre av de intresserade cyklisterna säger ja. Med ett par-tre cyklister som tävlar lite då och då blir vi ett gäng.
Steg 2:
Elitlagsträffen hade vi igår och det var åtta närvarande inklusive mig. Sommarlov och semestertider var största anledningen till att inte fler kom. Men jag var nöjd ändå. Hade bara en enda dykt upp så jag sluppit vara ensam hade jag varit nöjd. Vi pratade lite om vilken ekonomi som krävs för ett elitlag och vilka kostnader man kan minska på olika vis kan minska genom sponsorer. Jag talade också om för de närvarande vilka det var som svarat positivt på förfrågningen om att vara en del i laget. Vi diskuterade lite olika alternativ för lagets inrikting. Jag har initialt jobbat mot ett lag med cyklister och ledare från Falun, andra anser att det bör siktas högre och att vi ska värva några starka cyklister för att bli ett svenskt storlag. Vi lämnar den frågan öppen till de som verkligen vill vara med i lagbygget och som kommer på nästa möte som blir med bara de mest intresserade närvarande. De som ska ingå i laget/organisationen får givetvis bestämma sådant samt gemensamma målsättningar.
Steg 3:
Där är vi just nu. Dags att prata med de flesta igen och höra om hur de ser på att kliva in i Falu CKs underbara värld och ingå i den grupp som jobbar mot att få till ett lag.

1 kommentar:

  1. Som en reflektion på något du nämner i Steg 2 så tror jag det är bra att först etablera ett lag med något vi kan kalla lokal förankring, och senare värva eller locka till sig starka cyklister från övriga landet. Jag tror att det är viktigt - speciellt i uppstartsfasen - att laget har möjlighet att träna mycket tillsammans och svetsas ihop för att faktiskt köra som ett lag, där man känner varandras styrkor och svagheter väl. När den plattformen finns så kommer andra cyklister rikta sina blickar mot Falu CK och lockas av organisation, laganda, och möjligheter att för egen del utvecklas. Om man sätter ihop ett lag med cyklister från andra delar av landet också så finns det nog en risk att det bara blir cyklister i likadana tröjor och inte en grupp som jobbar för ett gemensamt mål. Etablera en värdegrund och en fin laganda så kommer även storcyklister från övriga delar av landet lockas till er!

    Mina 2 cent :)

    SvaraRadera