2009-06-27

Tunnelras


Det blev inte många tågturer genom tunneln. Precis när bilden togs så rasade den. Men det var kul så länge det varade. Filip önskar nog att han bodde i sandlådan. Eller på en strand. Där finns ju både sand och vatten.
Emily önskar nog att hon bodde i ett träd, vid en strand.
Ebbah tjatar också om att gå ut. Vad som lockar vet jag inte. Men det är väl kanske samma sak som för oss andra, den friska luften. Skönt med så fint väder, så att vi kan vara ute mycket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar