2013-12-19

Lucka 19: Kraft & Balans

Lucka 19 ger dig chansen att bli starkare mentalt genom priset från Kraft & Balans:
"Kraft & Balans erbjuder bland annat mental träning för idrottare och kostrådgivning. Dessa tjänster erbjuder vi online likväl som i vår lokal i Skövde. Vi erbjuder även träning med PT och viktkurser i vår lokal.

För att du ska kunna prestera på topp krävs att du är mentalt förberedd, kan hantera nervositet och tagga till och fokusera vid rätt tidpunkt. När hade du en mental svacka under ett lopp senast? Vår coach ge dig kraftfulla verktyg att använda när du behöver dem som bäst. Coachingen sker via telefon/Skype eller i vår lokal i Skövde.

3 coachtimmar á 60 min (värde 2100 kr)

När vill du ge dig chansen att prestera på topp?

www.kraftochbalans.com


Dagens frågor följer nedan, du skickar in ditt svar till henrikoijer@gmail.com och glöm inte att ange din hemadress:
Kraft & Balans arrangerar ett cykelläger, under vilka datum hålls lägret?
Vilka är personerna bakom Kraft & Balans?
Kraft & Balans samarbetar med en cykelbutik, vilken?

Bästa stället för att leta efter svaren är hos Kraft & Balans.

"Regler och villkor för denna tävling:
Glöm inte att ange din adress när du svarat, så att vi kan skicka din vinst.
Varje dag från första december till och med den 24:e december kommer en tävling där vinnare utses och offentliggörs dagen efter. Om jag har fått förhinder så förbehåller jag mig rätten att skjuta fram offentliggörandet.
Man får bara skicka in ett tävlingsbidrag/tävlingsdag och svaren skickas till henrikoijer@gmail.com
Tävlingen är öppen till 23:59 under tävlingsdagen, alla svar som kommer in efter den tidpunkten ogillas.
Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.
Din e-postadress kommer att sparas av mig och kan sedan användas av mig för utskick gällande projekt jag gör eller information angående bloggen. Din e-postadress kommer inte lämnas vidare till någon annan."