2014-12-09

Lucka 9: Tre Berg

Tre Berg är den nya, stora, cykelsatsningen här i Sverige där en del är ett motionslopp och den andra delen är proffslaget. Idag tävlar ni inte om något proffskontrakt, men väl om en av två fristarter till loppet. Deltagarantalet är begränsat till 2000 deltagare och man har på bara någon vecka sålt 1380 platser!
"TRE BERG är din nya cykelutmaning på Klassisk mark och ett perfekt komplement till Vätternrundan!"
Dagens frågor följer nedan, du skickar in ditt svar till henrikoijer@gmail.com och glöm inte att ange din hemadress:
- Över vilka tre berg går loppet Tre Berg den 6 sep?
- Vilka olika distanser finns det att välja på för motionärerna till Tre Berg den 6 sep 2015?
- Vem är ambassadör för Tre Berg i Skaraborg den 6 sep 2015?

Bästa stället för att leta efter svaren är hos Tre Berg och ett bra sätt att följa Tre Berg är via deras Facebook-sida: https://www.facebook.com/3berg

Regler och villkor för denna tävling:
Glöm inte att ange din adress när du svarat, så att vi kan skicka din vinst.
Varje dag från första december till och med den 24:e december kommer en tävling där vinnare utses och offentliggörs dagen efter. Om jag har fått förhinder så förbehåller jag mig rätten att skjuta fram offentliggörandet.
Man får bara skicka in ett tävlingsbidrag/tävlingsdag och svaren skickas till henrikoijer@gmail.com
Tävlingen är öppen till 23:59 under tävlingsdagen, alla svar som kommer in efter den tidpunkten ogillas.
Vinnaren betalar eventuell vinstskatt.
Din e-postadress kommer att sparas av mig och kan sedan användas av mig för utskick gällande projekt jag gör eller information angående bloggen. Din e-postadress kommer inte lämnas vidare till någon annan.