2009-10-24

Starka cyklister


Andra gaffeln som går av. De aktiva knäcker gafflar som jag knäcker juniorer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar